Indsættelsen af netmålingkoden

 

Simpel vejledning:

1. Før du begynder: åbn det medfølgende dokument, yourdomain.txt. Læs koden og vær sikker på, at den tilhører din webside. Dit domæne vil være at finde tre forskellige steder i koden efterfulgt af teljari.is Koden må ikke indsættes på andre dokumenter, der tilhører det domæne, den er mærket til.

2. Husk at skrive et enkelt og passende sidenavn i kodens linje 10 og 20, hvor der står !!!SIDA!!!. Navnene behøver ikke at ende på eksempelvis .php eller .html. Et enkelt sidenavn som 'forside', 'om os' eller 'nyheder' rækker og er samtidigt nemmere at gennemskue og huske. Koden må ikke ændres på andre måder end ved at indsætte sidenavne og navne på websektioner.

3. Koden skal være synlig i kilden på hver enkelt af de sider, du ønsker målt.

4. Den bør, hvis muligt, indsættes to linjer under hovedkoden på hver side og afsluttes med , .

5. Brug kun små bogstaver fra det engelske alfabet, tal, bindestreg og underscore.

6. Efterfølgende tegn er ikke tilladte:
~´*°^<>:;/\'#$%&"!=.

7. Brug hellere en teksthjælper som f.eks. Notepad i stedet for et program til at opbygge hjemmesider.

8. Koden er på 22 linjer og skal have den længde på alle sider. Den begynder med “Effective Webmeasure starts” og slutter med “Effective Webmeasure ends.” Disse linjer er en del af koden og må derfor ikke fjernes.

9. Koden skal være i siderammen i hvert browservindue, hvis der er tale om en Frame. Den må ikke indsættes i de ekstra rammer, der vises i browservindue og siderammen, som den måler. Hermed menes f.eks. pop-ups, flipframes, toolbars, bannere m.m.

10. Koden ejes af Modernus Ltd., alle rettigheder forbeholdne.

Instruktioner

Her følger simple retningslinjer angående indsætning af webmålingskoden og samarbejdet med Modernus:

Før koden indsættes, bør man kontrollere, at kodens særlige mærkning med sikkerhed tilhører domænet (websiden), som koden skal måle. Navnet på domænet bør kunne ses nederst i koden.

a. Copy og paste koden direkte fra dokumentet sendt fra Modernus og over i html-dokumenterne, som koden skal måle. Det er en fordel at have begge vinduer i fuld størrelse, mens der arbejdes med dette.

b. Brug en simpel texteditor, f.eks. Notepad, ved indsættelse af koden og undlad at bruge programmer til at lave hjemmesider, da de kan ødelægge koden ved at bryde linjerne op og ændre antallet af linjer.

c. Navne (sidenavn) på hvert enkelt dokument skal 2 steder skrives ind i koden i gåseøjne. Først i linje 10, hvor der står "!!!SIDA!!!", og derefter i linje 20, hvor der står "!!!SIDA!!!". Vær særlig opmærksom på, at gåseøjnene ikke fjernes, men udråbstegnene og ordet SIDA skal erstattes af sidenavnet. Det samme gælder ved navne på websektioner, hvis der er tale om websektionsmåling.

d. Det er muligt at bruge både danske bogstaver og mellemrum ved at bruge URLEncode. Det er muligt at ændre tekst med danske tegn over i URLEncodeform her: http://www.modernus.is/pub/urlencode.php. Advarsel om særlige danske tegn: Desværre kan disse tegn i visse tilfælde volde problemer i databasen, og derfor anbefaler Modernus, at man undgår at bruge disse tegn i sidenavnene. Det gælder især store, dynamiske websider.

e. Når koden er blevet indsat, skal der sendes en bekræftelse til help@modernus.is med enkle oplysninger om antallet af dokumenter, der skal måles. Et eksempel på en sådan bekræftelse: "Koden er blevet indsat på websiden www.webside.dk Antal html.dokumenter er: 25." Eller: "Opsætningen er dynamisk."

f. Når Modernus har modtaget bekræftelsen, bliver indsættelsen af koden kontrolleret, og skulle der vise sig at være problemer, bliver der sendt en e-mail med relevant information.

g. Almene instruktioner vedr. dynamiske og database-baserede websider:

Det anbefales at indsætte koden et fast sted i databasen, f.eks. i fødder, der vises på alle sider. I koden laves der derefter et skript, der indlæser sidenavnene og indsætter dem i linje 10 og 20 i koden i overenstemmelse med instruktionerne ovenfor under c.

Husk at ændre den automatiske adgangskode efter første login i databasen, hvis websidens data ikke skal være tilgængelig for alle.

Hjælp med indsættelsen af koden kan fåes på tlf. +354 562 7006. Modernus indsætter ikke webmålingskoder for sine kunder, men er altid parat til at give råd og forklaringer og henvise til anden hjælp, hvis det ønskes. Send evt. forespørgsler til hjælp@modernus.is

 
LOKA